Εταίροι

Όχι Παίζουμε// Αθήνα, Ελλάδα (Συντονιστής)

Η ΑΜΚΕ παραστατικών τεχνών Όχι Παίζουμε ιδρύθηκε το 2004 και έχει ως  βασικό στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινοτικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων. Συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες παραδίδουμε εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, καλλιτεχνικές πρακτικές και παιχνίδια σε (και με) ομάδες και κοινότητες, ενώ πολύ συχνά δουλεύουμε στο δημόσιο χώρο.

Ονομάζουμε τις διαδικασίες μας “UrbanDig Projects”. Τα UrbanDig Projects ανθίζουν σε ποικίλες συνθήκες και περιβάλλοντα: σε συνθήκες όπου απαιτούνται γέφυρες επικοινωνίας και συνέργειες ανάμεσα σε πολύ διαφορετικούς δρώντες, όπου αναζητούνται ιστορίες και οπτικές μιας κοινότητας πάνω σε κάποιο ζήτημα,  αλλά και σε συγκυρίες που είναι επιθυμητή η (συλλογική) ενεργοποίηση. Όταν λαμβάνουν χώρα σε γειτονιές, οι πρακτικές μας συνήθως δημιουργούν μια ανοιχτή δεξαμενή ποικίλων στοιχείων, οδηγώντας σε προϊόντα, στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αστικής συν-δημιουργίας και άλλων διατομεακών πεδίων.

Τα μέλη της ομάδας προέρχονται από τους χώρους της τέχνης, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, ενώ, κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων κοινοτικών προγραμμάτων, δημιουργείται μια ευρύτερη εθελοντική κοινότητα με γνώμονα και στόχο τη συλλογική έρευνα, τις καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και τις κοινοτικές δράσεις.

Τα σχετικά με το HADriAN προγράμματα που έχει η ομάδα στο ενεργητικό της περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη και τη δοκιμή μιας στρατηγικής κοινοτικής εμπλοκής στο πλαίσιο του βραβευμένου προγράμματος “Ανοιχτά Σχολεία” του Δήμου Αθηναίων, όπως και μια “από τα κάτω” μελέτη της ανθεκτικότητας της πλατείας Ομονοίας, σε συνεργασία με το γραφείο Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του δήμου Αθηναίων (μέλος του δικτύου “100 Ανθεκτικές Πόλεις”- 100RC). Με το ίδιο γραφείο έχουμε, επίσης, συνεργαστεί πάνω στην ανάπτυξη στρατηγικής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του λόφου του Λυκαβηττού, ενώ μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κοινού (audience development) (2017) συμπεριέλαβε τη δουλειά μας στο πλαίσιο παρουσίασης καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων. Άλλες σχετικές διακρίσεις περιλαμβάνουν: 1ο βραβείο στο AltoFest (κοινοτικό & καλλιτεχνικό φεστιβάλ στη Νάπολη), 1ο βραβείο στο TEDXAthens Challenge for innovation in education (2011), 1η θέση στο Διεθνή Διαγωνισμό ACEA Eco-Art (2010).

Η Όχι Παίζουμε δημιουργεί συνεχώς μια ποικιλία αστικών δράσεων που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής, ενώ επιδιώκουν να εμπλέξουν, να ενεργοποιήσουν, να ψυχαγωγήσουν – επιστρατεύοντας από συμμετοχικές διαδικασίες γειτονιάς, site-specific παραστάσεις και ανοιχτά καλλιτεχνικά εργαστήρια μέχρι παιγνιώδεις μηχανισμούς υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εναλλακτικά τουρ (live και ψηφιακά).

STIPO// Ρότερνταμ, Ολλανδία

“Οι STIPO προσφέρουν ένα ανοιχτό παράθυρο σε μια καλύτερη πόλη”

Οι STIPO είναι ένα δια-τομεακό γραφείο αστικού σχεδιασμού, με έδρα το Ρότερνταμ και την Αθήνα και ενεργή δράση σε όλο τον κόσμο. Δουλεύουμε πάνω σε αστικά ζητήματα εστιάζοντας  “στην πόλη από το ύψος του ματιού” (the city at eye level), όπως και στη δημιουργία τόπου (placemaking), την πόλη του αύριο, την ανάπτυξη περιοχών (area development) και τη συν-δημιουργία στρατηγικής και οράματος.  Ως σχεδιαστές δημοσίου χώρου “φυτεύουμε σπόρους”, ώστε να περάσουμε από το πεδίο της στρατηγικής στη δράση. Καθώς ο βιωμένος χώρος δεν μπορεί να συλληφθεί μόνο από μία πρακτική, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που καλύπτει τα πεδία του αστικού σχεδιασμού και διαχείρισης, της αστικής ψυχολογίας, των πολιτικών επιστημών, της αστικής ανθρωπολογίας, της αστικής γεωγραφίας και της πολιτιστικής διαχείρισης.  

Ως STIPO εργαζόμαστε για πάνω από 25 χρόνια πάνω στη δημιουργία καλύτερων πόλεων, μαζί με και με βάση την κοινότητα. Έχουμε εμπειρία σε αστικά συμμετοχικά προγράμματα και μιλάμε τόσο τη γλώσσα των κοινοτήτων, όσο και των σχεδιαστών και των κυβερνήσεων. Εργαζόμαστε πάνω στη δημιουργία καλύτερων πόλεων – και αυτό το κάνουμε μαζί με πρωτοβουλίες, κατοίκους, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες, επενδυτές, κυβερνητικές αρχές και άλλους πιθανούς εταίρους. Συνδυάζουμε σκέψη και πράξη, θεωρία και πρακτική, υλοποίηση και στρατηγική, βιωμένο και σχεδιασμένο αστικό χώρο, “από τα κάτω” (bottom-up)  και “από τα πάνω” (top-down). Έτσι, ονομάζουμε την προσέγγιση μας “middle-up-down”, χτίζοντας γέφυρες και ευκαιρίες για κοινή ιδιοκτησία (ownership) ανάμεσα σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Είναι ακριβώς σε αυτό το συνδυασμό όπου έγκειται η μακροχρόνια ποιότητα.

Φέρνουμε στο πρόγραμμα δεξιότητες και γνώσεις σε σχέση με την αστική βιωσιμότητα, τη δημιουργία τόπου (placemaking), την τοποκεντρική ανάπτυξη και τις συμπεριληπτικές πόλεις – και τις οποίες ενσωματώνουμε στο συντονισμό του συμμετοχικού σχεδιασμού και στο πιλοτάρισμα των εργαλείων, όπως και στο κομμάτι της διάχυσης του προγράμματος HADRiAN. Αναζητούμε την εξάπλωση της γνώσης και της εμπειρίας που έχουμε συγκεντρώσει, συνδέοντας τις με πεδία γνώσης και εκπαίδευσης, όπως τα πανεπιστήμια και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση – μέσα από διαλέξεις, εργαστήρια και βιβλία. Προσκαλούμε την επόμενη γενιά να μας συντροφεύσει στη δημιουργία καλύτερων τόπων και στη σύνδεση τους με την τοπική ταυτότητα και την κληρονομιά μας. Έχουμε αναπτύξει σχετικές μεθοδολογίες, όπως το “Time Machine” και  το “City at Eye Level for Kids” και συντονίζουμε τη διάχυση εργαλείων άλλων “δημιουργών τόπου” (placemakers), σε όλη την Ευρώπη, μέσα από το  Placemaking Europe network.

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci// Παλέρμο, Ιταλία

Ο  CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”  είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 από την εμπειρία και τη δουλειά του Danilo Dolci, ενός κοινωνικού ακτιβιστή, κοινωνιολόγου, ειρηνιστή και πρωτοποριακού εκπαιδευτικού. Ακολουθώντας το μονοπάτι που εκείνος χάραξε, ο CSC εργάζεται σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας σε δύο κύριους άξονες:

-Την Τοπική Ανάπτυξη, με εκκίνηση τις ανάγκες της κοινότητας και ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες ομάδες

-Τη Δημιουργικότητα, προς την κατεύθυνση της προώθησης την καινοτομίας στη εκπαίδευση και της χρήσης νέων μεθόδων με στόχο την ενδυνάμωση νέων, ενηλίκων και επαγγελματιών 

Συγκεκριμένα, η δουλειά του Κέντρου βασίζεται στην Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση (Reciprocal Maieutic Approach), μια μεθοδολογία έρευνας και αυτο-ανάλυσης χρήσιμη για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής.

Ο CSC έχει μακροχρόνια εμπειρία σε προγράμματα και πρωτοβουλίες στα ακόλουθα πεδία: 

– Εκπαίδευση

– Κοινωνική Ένταξη & Ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών 

– Ενδυνάμωση Νέων

– Επιχειρηματικότητα & Κινητικότητα

12ο Γυμνάσιο Αχαρνών// Αθήνα, Ελλάδα

Το 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών είναι ένα δημόσιο σχολείο με περίπου 240 μαθητές και 25 καθηγητές και βρίσκεται στο Ολυμπιακό Χωριό στις παρυφές του όρους Πάρνηθα. Χτίστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως κέντρο Τύπου, αλλά αργότερα δόθηκε στην τοπική κοινότητα και σήμερα λειτουργεί σαν σχολείο. Οι μαθητές μας προέρχονται από όλη την περιφέρεια της Αττικής και παρόλα τα προβλήματα συνύπαρξης που παρουσιάστηκαν στην αρχή, σήμερα υπάρχει απόλυτη συνοχή και συνεργασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Καθώς η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει χτυπήσει πολλές οικογένειες μαθητών μας και προκειμένου να καταπολεμηθεί κάθε μορφή βίας και μαθητικής εγκατάλειψης που συνεπάγεται μια τέτοια κρίση, οι καθηγητές μας προσπαθούν να βρουν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας οργανώνει επί σειρά ετών μια πληθώρα πολιτιστικών και περιβαλλοντικών  προγραμμάτων σε τοπικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τιμηθεί με πλήθος βραβείων μεταξύ των οποίων είναι ο χαρακτηρισμός μας ως σχολείο eΤwinning και είμαστε το μοναδικό Γυμνάσιο στην Ελλάδα με εργαστήριο Ρομποτικής.

Από το 2018 στόχος μας είναι να προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και συγκεκριμένα το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ένα μνημείο της Ρωμαϊκής εποχής που παραμένει αξιοποιήσιμο ακόμα και σήμερα μόλις 150 μ. από το σχολείο μας. Για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε μια σειρά ενεργειών. Τον Οκτώβριο του 2018, σε συνεργασία με διαφόρους δημόσιους φορείς οργανώσαμε ημερίδα με σκοπό να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, για την σπουδαιότητα του μνημείου αυτού στην σύγχρονη Ελλάδα. Φέτος, η προσπάθειά μας πήρε μεγαλύτερη διάσταση. Συμμετέχουμε σε ένα δίκτυο σχολείων με τίτλο “Adopting an ancient monument” και υιοθετήσαμε το Αδριάνειο Υδραγωγείο. Μέσω του δικτύου αυτού μας δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα σχολεία αλλά και ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς και ευρωπαϊκούς, η γνωριμία με παρόμοια πολιτιστικά μνημεία και περιβάλλοντα καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και εργαλείων που θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους αλλά και άλλων χωρών. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές μας να σκεφτούν, να συνεργαστούν και να βρουν λύσεις που θα προωθήσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και γενικότερα της περιοχής τους.  

1ο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης// Αθήνα, Ελλάδα

Το 1ο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης ανήκει στο δήμο της Μεταμόρφωσης Αττικής. Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο σχολείο σε αριθμό μαθητών, όχι μόνο της Αττικής αλλά και της Νοτίου Ελλάδας. Tο σχολείο μας όχι μόνο παρουσιάζει ένα σημαντικό αριθμό επιτυχιών στις εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια εξετάσεις, αλλά και επιδιώκει να ακολουθεί παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου, νέους τρόπους διδασκαλίας, να εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις που δίνουν δυνατότητες αυτενέργειας στους μαθητές αλλά και τους ευαισθητοποιούν απέναντι σε διάφορα κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο οι μαθητές παρακολουθούν και συμμετέχουν σε Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά και άλλα Προγράμματα. Το σχολείο μέσα από το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Περιήγηση στη Μεγάλη Ελλάδα» (2012-2013) έχει κάνει αδελφοποίηση με το ελληνόφωνο σχολείο Ευκλείδης στην Βova Marina, ενώ το ταξίδι στα χωριά της Κάτω Ιταλίας επαναλήφθηκε και με το πολιτιστικό πρόγραμμα «Magna Grecia» (2016-2017). Για τρία χρόνια λειτούργησε Όμιλος Μαθηματικών με στόχο την αντιμετώπιση της «μαθηματικοφοβίας» μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση της τέχνης, των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το σχολείο συμμετέχει στην προσομοίωση του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (ΜUN) δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές να ασκηθούν στη ρητορική τέχνη και τη διπλωματία.

Το σχολείο μας έχει μακρά παράδοση σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία έχουν πάρει το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (21 ΟΤΑ). Το 2017 τα περιβαλλοντικά προγράμματα «Μεταναστευτικό Αιγαίο – Ανθρωπιά υπό εξαφάνιση» και «Σπέρνοντας όνειρα στην αυλή μας- Ελεύθεροι σπόροι – Δίκαιη κοινωνία» διακρίθηκαν ως άριστη και καλή  εκπαιδευτική πρακτική αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας την 3η και 5η θέση στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού S.A.M.E. WORLD (Aειφορία-Ευαισθητοποίηση-Κινητοποίηση-Περιβάλλον στην παγκόσμια εκπαίδευση). Η ομάδα «Μεταναστευτικό Αιγαίο – Ανθρωπιά υπό εξαφάνιση», μάλιστα, προκρίθηκε και κέρδισε το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο του διαγωνισμού. Τα δύο τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική ομάδα ασχολήθηκε με τη ζωή δίπλα στον Κηφισό και συμμετείχε σε δύο Μαθητικά Συνέδρια με μία ταινία μικρού μήκους και μία ψηφιακή ιστορία αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας προφορικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της πόλης. Παράλληλα προώθησε την ιδέα της ένταξης του Δήμου Μεταμόρφωσης στο «Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμι», η οποία τελικά αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο τον Απρίλιο του 2019. Επίσης συν-δημιούργησε το άτυπο διασχολικό δίκτυο μεταξύ τεσσάρων σχολείων της Αττικής με τίτλο «Τα κρυμμένα και τα θαμμένα θέλγητρα των πόλεων», με στόχο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την αφανή ή/και υποβαθμισμένη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της πόλης τους.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι στόχος και όραμα της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων αποτελούν ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, που δεν θα μεταδίδει μόνο γνώσεις αλλά θα καλλιεργεί στους μαθητές του τις αξίες της δημοκρατίας, της ενεργούς πολιτειότητας και της δημιουργικότητας.

8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίου // Αθήνα, Ελλάδα

Το 8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίου είναι ένα δημόσιο σχολείο Γενικής Παιδείας με 385 μαθητές ηλικιών από 12 ως 18. Το δυναμικό του σχολείου αποτελείται από σαράντα έξι (46) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν τα ποικίλα μαθήματα που απαρτίζουν το σχολικό πρόγραμμα. Βρίσκεται στο τμήμα του Χαλανδρίου που είναι κοντά στην Πεντέλη, ενώ ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα- μόλις το 2009.  

Ο στόχος μας, ως εκπαιδευτικοί, είναι να δώσουμε κίνητρο στους μαθητές μας να ασχοληθούν με τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην επιστήμη, τη διπλωματία και το περιβάλλον. Τους παροτρύνουμε να συμμετέχουν και να διακρίνονται σε διαγωνισμούς μαθηματικών, φυσικής, βιολογίας, περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και ποίησης – και, πράγματι, έχουν επιτύχει σημαντικές διακρίσεις. Επιστήμονες, όπως ο Ελληνοαμερικάνος Σταμάτιος Κριμίζης, με ειδίκευση στην εξερεύνηση του διαστήματος (space exploration) και ο Θ. Τάσσιος, πολιτικός μηχανικός – φιλόσοφος έχουν δώσει διαλέξεις στο σχολείο μας, δίνοντας στους μαθητές μας την ευκαιρία να μάθουν από εξέχουσες προσωπικότητες που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, μέσα από διάφορες ειδικές δραστηριότητες, στοχεύουμε στο να έρθουν οι μαθητές μας σε επαφή με έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η ποικιλομορφία, η ισότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός (Labyrinth of Senses, Myrtillo Café). Επιπροσθέτως, μία μαθήτρια μας έχει λάβει έπαινο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, για τη μικρού μήκους ταινία της  “W.A.S.P” (Women Air Service Pilots), ενώ μια ομάδα μαθητών μας έχει συμμετάσχει στο MEDCIS scientific gaming (επιστημονικά παιχνίδια), ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που διοργανώθηκε από τους USalento και HCMR και έχει λάβει Ειδική Διάκριση στην Ανώτερη Κατηγορία, η οποία της απονεμήθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου του Σαλέντο (Ιταλία, Σεπτέμβριος 2018). Κάποιοι από τους μαθητές μας έχουν επίσης συμμετάσχει στο συνέδριο ¨Μοντέλων των Ηνωμένων Εθνών” (Model United Nations conference) – μια προσομοίωση της εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι μαθητές λειτουργούν ως διπλωμάτες. Τον προηγούμενο χρόνο, μια ομάδα 47 μαθητών και 4 εκπαιδευτικών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του CERN (το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων).

Τέλος, στο τέλος κάθε χρόνου, παρουσιάζουμε στην τοπική κοινότητα θεατρικά έργα ή ταινίες, είτε γραμμένα από τους δασκάλους μας, είτε ήδη υπαρκτά, προσαρμοσμένα στο επίπεδο των μαθητών μας. Επίσης, αναπτύσσουμε κοινωνική φιλανθρωπική δράση και βοηθάμε ανθρώπους της κοινότητας μας με οικονομικές δυσκολίες. 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ανατολικής Αττικής// Αθήνα, Ελλάδα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα, ο τομέας Πολιτισμού της, έχει μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη δασκάλων όσον αφορά στο συντονισμό σχολικών προγραμμάτων (σε συνεργασία με δήμους και οργανισμούς), στη διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων και στην υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων, όπως τα “Βιντεομουσεία” και το πρόγραμμα Erasmus+ Youthdocs.

Έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη αρκετών δικτύων μεταξύ δασκάλων, με στόχο τη διακίνηση ιδεών γύρω από τα ακόλουθα ζητήματα: Χορός και Θέατρο στην Εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Κινηματογράφος και δημιουργία βίντεο, Φωτογραφία, Μουσεία και Εκπαίδευση, Δημιουργία Μουσικής, Περιβάλλον, Προφορική Ιστορία, Προσφυγικά Ζητήματα, Εφημερίδα στο σχολείο και στην τάξη. Προσφέρει πολλά -σχετικά με τα προαναφερθέντα- εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρουν την εμπειρία αυτή στους μαθητές τους, ενώ υποστηρίζει περίπου 600 σχολικά προγράμματα, τα οποία λαμβάνουν χώρα μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

Για να υποστηρίξει τα προγράμματα αυτά, η ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής συνεργάζεται με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τον Καρπό – έναν Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως και με Μουσεία και άλλους Οργανισμούς. 

Στη ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής υπάγονται περί τα 150 σχολεία – τα περισσότερα εκ των οποίων δημόσια. Κάθε χρόνο, η Διεύθυνση οργανώνει ένα φεστιβάλ για μαθητές και εκπαιδευτικούς το Μάη (στο τέλος της σχολικής χρονιάς) με πολλούς συμμετέχοντες σε ποικίλα θέματα. 

 

Η κοινότητα του HADriAN