Εργαλείο #2

Το Εργαλείο #2 έχει ως στόχο την υποστήριξη της συνεργατικής λήψης αποφάσεων πάνω στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο εκάστοτε πολιτιστικός και υδάτινος πόρος.

Για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή -που μπορεί να συμβεί εντός της τάξης-  το εργαλείο απαντά στην ερώτηση: «Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να συντονίσει και να ενορχηστρώσει μια συμμετοχική διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές θα ανταλλάξουν ιδέες και θα πάρουν αποφάσεις πάνω στο ζήτημα της αξιοποίησης του τοπικού πολιτιστικού και υδάτινου πόρου;»

Εξερευνώντας το επιφανειακό τμήμα του Αδριάνειου Υδραγωγείου, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης του προγράμματος
(Αθήνα, Οκτώβριος 2019, φωτογραφία: Νάντια Σιώκου)

Ο σχεδιασμός του εργαλείου πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2020, ενώ η περίοδος δοκιμής αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο. Την Άνοιξη του 2021 και αφού ακολουθήσει μια φάση αξιολόγησης, θα βρίσκονται στην παρούσα σελίδα αναλυτικές οδηγίες χρήσης του τελικού εργαλείου, διαθέσιμες σε κάθε σχολείο και εκπαιδευτικό!

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Εργαλείου #2 εδώ