Εργαλείο #3

Το Εργαλείο #3 έχει ως στόχο τη ενίσχυση της επιτόπιας συμμετοχικής διερεύνησης, μέσα από μια διαδικασία συλλογικής παρουσίασης της υδάτινης διαδρομής από τους μαθητές.

Το Εργαλείο#3 – οι αλλιώς “Οι Ψίθυροι του Νερού”- υποστηρίζει τους μαθητές στη συνεργατική επιμέλεια του περιεχομένου μιας ψηφιακής εφαρμογής περιήγησης που απευθύνεται τόσο στην τοπική κοινότητα, όσο και στους επισκέπτες.  Απαντά στην ερώτηση: «Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να καθοδηγήσει τους μαθητές στο να επιμεληθούν το περιεχόμενο μιας ελκυστικής ψηφιακής εφαρμογής περιήγησης για όλους;». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές πειραματίζονται στη συνεργατική διαχείριση κληρονομιάς. Ακόμα, χτίζουν σχέσεις με την κοινότητα, η οποία ωφελείται από τη δημιουργία της εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τη βασικότερη, ίσως, ομάδα στην οποία απευθύνεται.

Έτοιμες να περιηγηθούν στο Δουργούτι, μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργησαν οι Όχι Παίζουμε σε συνεργασία με την Clio Muse!
(Αθήνα, Ιούλιος 2015, πηγή:dourgouti.gr)

Ο σχεδιασμός του εργαλείου πραγματοποιήθηκε μέσω ψηφιακής συνάντησης το Μάρτιο του 2020. Αφού το εργαλείο δοκιμαστεί και αξιολογηθεί, θα αναρτηθούν στην παρούσα σελίδα αναλυτικές οδηγίες χρήσης του τελικού εργαλείου, διαθέσιμες σε κάθε σχολείο και εκπαιδευτικό!

Ψηφιακή Συνάντηση για το Σχεδιασμό του Εργαλείου #3
(Μάρτιος, 2020)

Μέχρι τότε, αν ενδιαφέρεστε να δοκιμάσετε στην τάξη σας τους “Ψίθυρους του Νερού”, επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@hadrianforheritage.eu  (οδηγίες διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά)

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Εργαλείου #3 εδώ