Εργαλείο #4

Το Εργαλείο #4 σκοπεύει να υποστηρίξει τη χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholder Mapping), όπως και την ανταλλαγή ιδεών.

Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να οδηγήσει τους μαθητές στο να προσδιορίσουν και να τοποθετήσουν σε έναν διαδικτυακό χάρτη πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς, οργανισμούς κλπ) που σχετίζονται με τις ιδέες τους; Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση των μαθητών με τα προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε οι πρώτοι να λάβουν ανατροφοδότηση σε σχέση με τις ιδέες τους;

“Αναλογικό” επιδαπέδιο ταμπλό-χάρτης της παιγνιώδους διαδικασίας υποστήριξης αποφάσεων “DeMOS”
(δημιουργία ταμπλό: Ρέα Ζέκκου)

Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να οδηγήσει τους μαθητές στο να προσδιορίσουν και να τοποθετήσουν σε έναν διαδικτυακό χάρτη πιθανά ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς, οργανισμούς κλπ) που σχετίζονται με τις ιδέες τους; Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση των μαθητών με τα προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε οι πρώτοι να λάβουν ανατροφοδότηση σε σχέση με τις ιδέες τους;

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Εργαλείου #4 εδώ