Partners

Οhi Pezoume// Athene, Griekenland (Leader)

Ohi Pezoume, een non-profitorganisatie werkend in de Performing Arts sector. Opgericht in 2004 met als doel om maatschappelijke, educatieve en creatieve projecten te ontwerpen en uit te voeren. We combineren technieken zoals dialoog, participatie onderzoek en organiseren groepsactiviteiten als educatieve instrumenten en programma’s. 

We werken vaak in de publieke ruimte waar we gebruik maken van creativiteit, bijvoorbeeld in de vorm van een spel, uitgevoerd in en met communities. Deze processen, genaamd “UrbanDig Projects“, zijn geschikt om verbindingen te leggen tussen communicatie en synergie bij zeer verschillende mensen en actoren. Bij deze processen worden verschillende verhalen en opvattingen van een community (met één onderwerp gemeen) gezocht waar een collectieve activering nodig is. Bij implementatie in buurten, creëren onze processen meestal een open platform van diverse gegevens die als output, strategie en instrumenten dienen voor het gebied van toerisme, cultuur, onderwijs, stedelijke co-creatie en andere sectoroverstijgende output.

Onze teamleden hebben een achtergrond in verschillende sectoren, zoals kunst, onderwijs en wetenschap. Bij grootschalige community projecten werken wij, met een bredere groep van vrijwilligers, aan collectief onderzoek, artistieke interventies en community acties.

Wij produceren en werken actief aan het uitzetten van een community engagement-strategie voor het bekroonde Open Schools-programma van de gemeente Athene en de Resilient City Office (onderdeel van de gemeente Athene, lid van het 100 Resilient Cities Network). Ook werken wij een bottom-up studie voor de veerkracht van het Omonia-plein in Athene. Samen met de Resilient City Office werken wij aan de ontwikkelingsstrategie om het stadsbos van Lycabettus veerkrachtiger te maken, terwijl de EU-studie over publieksontwikkeling (2017) ons werk omvatte in de context van innovatieve benaderingen en methoden. Andere gerelateerde onderscheidingen zijn: 1e prijs in AltoFest, een community & artistiek festival in Napoli, 1e prijs in TEDxAthens Challenge voor innovatie in het onderwijs (2011), winnaar in ACEA Eco-Art International Contest (2010).

Ohi Pezoume verzorgd frequent interessante evenementen in de stad met elke keer een passend werk vlak verschillend van participatieprocessen in de wijk tot locatie specifieke uitvoeringen, van openbare kunst workshops tot speelse manier om tot keuzes te komen, zelf tot alternatieve tours beide online en offline. 

 

STIPO// Rotterdam, the Netherlands

“STIPO, team voor betere steden.”

STIPO is een interdisciplinair team voor stedelijke ontwikkeling, gevestigd in Rotterdam (HQ), Athene en zijn werkzaam over de hele wereld. We werken aan gebiedsontwikkeling, de stad op ooghoogte en placemaking, sociale innovatie en co-creatie in visie en strategie. Als publiek ontwikkelaar brengen we op eigen initiatief nieuwe ideeën van strategie naar actie. Ons team is interdisciplinair omdat de leefomgeving zich niet laat vangen in één vakgebied. We hebben een betrokken team met planologie, stadspsychologie, sociologie, stedenbouw, economie, politicologie, cultuur; makers, projectleiders, placemakers, adviseurs, onderzoekers, doeners en managers met een passie voor de stad.

STIPO werkt al 25 years aan het creeren van betere steden, dit doen we samen met initiatiefnemers, bewoners, ondernemers, eigenaren, investeerders, overheden en andere kennispartners. We combineren doen en denken, theorie en praktijk, uitvoering en strategie, geleefde en geplande stad, bottom-up en top-down. We spreken de taal van de initiatiefnemers en de taal van de gevestigde investeerders en overheden. Juist in die combinatie ligt de basis voor langdurige kwaliteit.

STIPO draagt bij met zijn kennis en kunde over stedelijke duurzaamheid, placemaking, place-led development en inclusieve steden aan het HADRiAN programma. Deze ervaring vertalen wij naar de coördinatie van het proces van participatief ontwerpen en de testfase van de ontwikkelde instrumenten, evenals het opzetten van de disseminatie van het HADRiAN programma. Door middel van de spreiding van de opgedane kennis en ervaringen hopen bij de uitkomsten van het programma te verbinden met kennisplatforms zoals universiteiten, Basis- en Voortgezet Onderwijs door middel van gastcolleges, workshops en lesmateriaal. Wij dagen de volgende generatie uit samen met ons te werken aan het creëren van betere plekken en verbinding aan te gaan met de lokale identiteit en zijn gelaagde geschiedenis. STIPO heeft al steeds relevante methodologieën ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het project, zoals de Tijdmachine en workshopformules voor de Stad op Ooghoogte voor kinderen. Ook kan STIPO de disseminatie coördineren van andere placemaking instrumenten in ons Europees netwerk van placemaker (Placemaking Europe network).

 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci// Palermo, Italy

Centro Per Lo Sviluppo Creativo (CSC) “Danilo Dolci”,  een non-profitorganisatie uit Palermo is in 1958 ontstaan uit de ervaringen en gebaseerd op het werk van Danilo Dolci,  activist, socioloog en educator op een niet agressieve en innovatieve wijze Danilo Dolci is de non-profitorganisatie Centro Per Lo Sviluppo Creativo (CSC) “Danilo Dolci” in 1958 opgericht in Palermo.  Volgend in zijn voetsporen richt CSC zich op Europese en internationale niveau op twee vlakken:

-De lokale ontwikkeling met als startpunt de belangen van de gemeenschap behartigen met een speciale aandacht voor de kwetsbare groepen;

-Gebruik maken van creativiteit middels het promoten van innovatie in het onderwijs en nieuwe methodieken toepassen om zo jongeren, volwassenen en professional aan te moedigen.

Het werk van Dolci is verwant met de maieutiek, zoals die door Socrates is ontwikkeld. De methodiek aard zich in het onderzoeken en zelf-reflectie om creativiteit, communicatieve vaardigheden, samenwerking en actief meedoen te ontwikkelen. 

Door de leer van Dolci heeft CSC een ervaringrijke achtergrond voor het werken aan projecten en initiatieven in de volgende onderwerpen:

-onderwijzen;

-inclusiviteit en activatie van bewoners;

-aanmoedigen van de jeugd;

-ondernemerschap en mobiliteit.

 

The 12th junior middelbare school van Acharnes // Athene, Griekenland

In de Olympische Stad aan de rand van de berg Parnitha ligt ‘the 12th junior middelbare school van Acharnes’ een openbare school (Gymnasium) met ongeveer 240 studenten en 25 leraren. De school is gebouwd in 2004 voor de Olympische Spelen als een journalistiek centrum. Na de spelen is het gebouw toegankelijk gemaakt voor de lokale gemeenschap en vandaag dient het gebouw als school. De studenten komen uit alle hoeken van de Attica regio, alhoewel er in het begin een lichte frictie was is er vandaag de dag vreedzame cohesie en vrolijke samenwerking op lokaal en nationaal niveau.

Omdat de recente financiële crisis veel lokale gezinnen heeft getroffen en om elke vorm van geweld en uitsluiting van studenten te bestrijden, proberen onze leraren innovatieve leermethoden te vinden en partnerschappen aan te gaan met de lokale gemeenschap. Daarom organiseert onze school al vele jaren een afwisselend aanbod aan culturele en milieuprogramma’s op lokaal en Europees niveau. Als beloning voor onze inspanningen zijn we geëerd met een aantal prijzen, zoals een eTwinning-school en we zijn het enige Gymnasium in Griekenland met een robotica-lab.

Sinds 2018 is ons doel om het cultureel erfgoed in ons gebied beter te promoten door te focussen op het Romeinse monument, een Romeins aquaduct, op een 150 meter afstand van de school. In oktober 2018 zijn wij van start gegaan, in een samenwerking met verschillende publieke figuren, met het organiseren van een workshop. Hierbij brengen wij de de buurt en de lokale gemeentes van Acharnes en Metamorfosis op de hoogte te brengen van het belang van het monument en het belang van monumenten in het moderne Griekenland. In 2019 blijven wij door ons inspannen en bundelen wij onze krachten met een netwerk van scholen genaamd ‘Adopting an ancient monument’ waar het Hadrian aquaduct wordt geadopteerd. Door middel van dit netwerk krijgen wij de mogelijkheid om met verschillende scholen en instituten (Grieks en Europees) ons in te zetten voor hetzelfde doel: kennisuitwisseling en het uitzetten van methodes en instrumenten die studenten kunnen helpen om meer te leren over hun eigen culturele erfgoed. Daarnaast krijgen studenten de kans om samen na te denken en oplossingen te vinden voor het promoten en behouden van hun culturele erfgoed. 

 

1e General Senior High School of Metamorfosi// Athene, Griekenland

The 1e General Senior High School of Metamorfosi is te vinden in de Metamorfosi gemeente, in Attica. Het is een van de grootste school met het groots aantal studenten, niet alleen in Attica, maar ook in Zuid-Griekenland. Onze school heeft niet alleen het groots aantal succesvolle universitaire kandidaten, maar streeft er ook naar het verbinden van nieuwe onderwijsmethoden die parallel te volgen zijn aan het bestaande curriculum. Bij deze keuzevakken krijgen de studenten de kans om innovatieve activiteiten toe te passen die studenten in staat stellen om zelf gemotiveerd te zijn en bewustzijn te creëren voor verschillende sociale, politieke en milieukwesties.

Na hun normale lesrooster nemen de studenten deel aan culturele milieu- en andere programma’s. Onze school heeft deelgenomen aan het Twinning programma en de Grieks-sprekende school “Eukleides” van Bova Marina (Italië) en het Grieks-sprekende dorpen van Zuid-Italië bezocht, als onderdeel van het Culturele Programma “Tour in Magna Grecia” (2013) en “Magna Grecia” (2017) . Sinds drie jaar biedt de Mathematic Club een interdisciplinaire benadering tussen wiskunde, kunst en filosofie, gericht op het bestrijden van ‘mathematicophobia’. De afgelopen vier jaar nam de school ook deel aan de Model United Nations (MUN) -simulatie die de deelnemers de kans bood om hun vaardigheden op het gebied van retoriek en diplomatie te ontwikkelen en uit te oefenen.

De school heeft al aan vele milieueducatieprogramma’s meegedaan en heeft verschillende keren de’ Award for Environmental Awareness van de Association for the Viable Development of Cities’ gewonnen. De milieu-schoolgroep van 2015-2016 “Migratie over de Egeïsche Zee – De bedreigde mensheid” won de eerste prijs in de 1e Europese competitie van S.A.M.E. WERELD – Duurzaamheid – Bewustzijn – Motivatie – Milieu in wereldwijd onderwijs. De milieu-schoolgroep heeft tot nu toe deelgenomen aan twee studentenconferenties, het heeft samen met de schoolgroepen van drie verschillende scholen een informeel netwerk opgezet in de zoektocht naar de ‘begraven en verborgen schatten van steden’ en het heeft gestreefd naar de integratie van de stad Metamorfosi in het “Netwerk van steden met een rivier”.

Al het bovenstaande bewijst dat het doel en de visie van het management en het onderwijzend personeel is om open school te zijn, verbonden in de samenleving, die niet alleen kennis uitwisselt, maar ook de waarden van democratie, actief burgerschap, sociaal bewustzijn en creativiteit zal cultiveren.

8ste Junior – Senior High School in Chalandri// Athene, Griekenland

8ste Junior – Senior High School in Chalandri is een openbare school voor algemeen onderwijs met 385 studenten van 12 tot 18 jaar. 46 leraren zijn werkzaam en geven verschillende vakken volgens het curriculum. De vrij nieuwe school (2009) is gelegen in de gemeente Chalandri, een buitenwijk van Athene, dicht bij de berg Penteli. 

Ons doel, als docenten, is om onze studenten te motiveren om te gaan met actuele vraagstukken op het gebied van wetenschap, diplomatie en milieu. We dringen er bij hen op aan om deel te nemen en zich te onderscheiden in competities in wiskunde, natuurkunde, biologie, milieukwesties en poëzie – en ze hebben grote onderscheidingen bereikt. Wetenschappers zoals Stamatios Krimizis, Grieks-Amerikaanse wetenschapper in verkenning van de ruimte en Theodosis Tasios, civiel ingenieur en filosoof, hebben lezingen gegeven op onze school, waardoor onze studenten de kans krijgen om kennis op te doen van uitstekende persoonlijkheden die uitblinken in Griekenland en in het buitenland. Bovendien willen we met bepaalde activiteiten van specialisten onze studenten introduceren in een wereld waar diversiteit, gelijkheid, acceptatie en respect de overhand hebben (Labyrinth of Senses, Myrtillo Café). Bovendien heeft een van onze studenten een aanbeveling gekregen in een Pan-Helleense competitie van historische documentaire voor haar korte film “WASP” (Women Air Service Pilots), terwijl een ander studententeam heeft deelgenomen aan MEDCIS wetenschappelijke gaming, een Europese milieuvriendelijkheid Onderzoeksprogramma, georganiseerd door USalento en HCMR. De ander heeft een speciale prijs in Senior Category ontvangen die werd toegekend in de gebouwen van de universiteit in Salento (Italië, september 2018). Sommige van onze studenten hebben ook deelgenomen aan de Model United Nations-conferentie (simulatie van het werk van de Verenigde Naties waar onze studenten als diplomaten optreden). Vorig jaar bezocht een team van 47 studenten en vier leraren de gebouwen van CERN (European Laboratory for Particle Physics).

Tenslotte presenteren we aan het einde van elk jaar theatrale toneelstukken of films aan de lokale community, geschreven door onze leraren, aangepast aan het niveau van onze studenten. We ontwikkelen ook sociaal werk en helpen mensen met financiële problemen in onze gemeente.

Directie voortgezet onderwijs van Oost-Attika (DSEEA-Gr)// Athene, Griekenland

Directie voortgezet onderwijs van Oost-Attika (DSEEA-Gr) (Diefthinsi Defterovathmias Ekpedefsis Anatolikis Attikis”) en met name het “Ministerie van Cultuur” is zeer ervaren in het ondersteunen van leerkrachten bij het coördineren van projecten binnen scholen (in samenwerking met gemeenten en verenigingen), in het organiseren van trainingen en het uitvoeren van internationale projecten, zoals Videomouseia en Erasmus + Project Youthdocs.

De directie heeft ook veel networks ontwikkeld onder leraren om ideeën te delen met betrekking tot de volgende kwesties: dans en theater in het onderwijs, literatuur, film en het maken van video’s, fotografie, musea en onderwijs, muziek maken, evenals milieu, mondelinge geschiedenis, vluchtelingenkwesties, krant in de school en in de klas. Het biedt vele – relevant voor de eerder genoemde – seminars voor leraren, die deze ervaring kunnen overdragen aan hun studenten en ondersteunt ongeveer 600 schoolprogramma’s, die plaatsvinden na het einde van het curriculum, gedurende de week.

To support these programs, DSEEA-Gr collaborates with Hellenic Theater/Drama and Education Network, Karpos Center of Education and Intercultural Communication, University of Peloponnese/Theater Studies, Museums and other Organizations.

Om deze programma’s te ondersteunen, werkt DSEEA-Gr samen met het Hellenic Theater / Drama and Education Network, Karpos Centrum voor Educatie en Interculturele Communicatie, Universiteit van Peloponnese / Theater Opleiding, Musea en andere Organisaties.

Er zijn ongeveer 150 scholen in het directoraat van Oost-Attica, waarvan de meeste openbaar zijn, maar ook enkele privé. Elk jaar organiseert DSEEA-Gr festivals voor studenten en hun leraren in mei (einde van het schooljaar) met veel deelnemers aan verschillende onderwerpen.

 

HADriAN Community

ASSOCIATE SCHOOLS

Junior High School of Metamorfosi-Herakleion// Athens, Greece

1st Junior High School of Vrilissia// Athens, Greece

2nd Junior High School of Chaidari// Athens, Greece

2nd Junior High School of Chalandri// Athens, Greece

7th Junior High School of  Acharnes// Athens, Greece

11th Junior High School of  Acharnes// Athens, Greece

1st General Senior High School of Psychiko// Athens, Greece

2nd General Senior High School of Metamorfosi// Athens, Greece