Project Tijdlijn

*Blended Mobility Event: Een bijeenkomst voor leren, onderwijzen en trainen, waarbij de projectpartners de instrumenten ontwerpen en ontwikkelen, door middel van kennisuitwisseling en co-creatie.

Multiplier-evenement: Een ontmoeting tussen partners, partners en andere geïnteresseerde partijen, waarbij de partners de kennis van het instrument overdragen aan de deelnemers.

Instrumenten Pilot: Na elk multiplier-evenement moeten de geassocieerde scholen en de andere deelnemers deze tools testen met hun studenten en gemeenschappen en de partners feedback geven over de tooltest.

Lokale slotconferentieEen slotconferentie waar alle resultaten van HADriAN worden gepresenteerd met als doel de resultaten te verspreiden onder alle scholen in Europa, evenals aan beleidsinstellingen met betrekking tot secundair onderwijs, op nationaal niveau.