Instrument #1

Het eerste instrument is bedoeld ter ondersteuning van het basisonderzoek en veldonderzoek (op locatie) van de plaatselijke historische waterbron door de klas.

Educatief veldonderzoek, geïnspireerd door het HADriAN Aqueduct - uitgevoerd door de 8e Junior - Senior High School in Chalandri
(foto: Litsa Manologlou)

Instrument 1 probeert de vraag te beantwoorden: “Wat zijn de manieren waarop een leraar een interactieve en boeiende workshop in de openbare ruimte kan voorbereiden en faciliteren, waarbij een lokale waterlijn met cultureel erfgoedwaarde wordt geïntroduceerd, aan zijn/haar studenten en een discussie kan faciliteren met de studenten over mogelijk gebruik ervan? ” Deze workshop is bedoeld voor zowel de introductie van de lokale cultuur of waterbron, evenals te brainstormen met de studenten voor mogelijkheden van lokaal gebruik van het water.

Het instrument is ontworpen in december 2019. De pilotperiode is gepland van februari tot maart 2020.Na een feedbackfase zullen gedetailleerde instructies over hoe een docent het eindinstrument met de studenten kan implementeren binnenkort op deze website beschikbaar zijn.

Download de Tool #1 handleiding hier