Instrument #4

Het vierde instrument is bedoeld voor het in kaart brengen van stakeholders en informatie te delen met stakeholders.

Het vierde instrument beantwoordt de vragen: “Hoe kan de leraar de studenten ertoe brengen om de stakeholders die relevant zijn voor ideeën te identificeren en in kaart te brengen op een webplatform? Hoe kan de leraar de interactie van de studenten met deze stakeholders faciliteren om feedback te krijgen?”

‘Analoog’ mappingbord van het ‘DeMos’ spel op locatie
(ontwikkelaar van bord: Rea Zekkou)

Het ontwerp van instrument 4 is gepland voor januari 2021. De pilotperiode is gepland van februari tot maart 2021. Na een feedbackfase zullen gedetailleerde instructies over hoe een leraar de definitieve tool met de studenten kan implementeren hier op de website beschikbaar zijn in mei 2021.

Download de Tool #4 handleiding hier