Wat is HADriAN

HADRiAN – Heritage Awareness DRiving Active Networks (erfgoedbewustwording als drijfveer voor actieve netwerken) is een 24-maands programma, gesubsidieerd door het Erasmus+ programma (als onderdeel van de Europese Commissie). De regeling ons onderdeel van ‘Key Action 2’ – Samenwerkingen voor Innovatie en beproefde methoden, en KA201 – Strategische partnerschappen po-vo.

Sinds de start in september 2019 is het programma en zijn partners aan de slag gegaan met het bouwen aan verbindingen tussen innovatie in verschillende Eurpese landen (Griekenland, Italë en Nederland) en het tussen verschillende disciplines (erfgoed- en waterbeheer, stedelijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en educatie). 

De doelstelling van het HADRiAN programma is het ontwikkelingen en uitzetten van een ‘teach-the-teacher’ toolkit voor het stimuleren van de kunde van docenten in het voortgezet onderwijs voor het  faciliteren van het opdoen van culturele kennis, refererend naar erfgoed, klimaat en sociaal bewustzijn.

 

Het programma heeft een drievoudige missie:

-Versterken van de rol van de docent, door docenten op te leiden tot facilitators van een participatief proces, in plaats van studenten alleen van informatie te voorzien.

-Verbind erfgoedbewustzijn met maatschappelijke betrokkenheid

-Bereid toekomstige generaties voor als ‘probleemoplossers’ voor culturele, economische en sociale probleemstukken én train ze op als actieve burgers en leiders voor onze stedelijke toekomst.

 

De drie verschillende erfgoed waterwegen dienen als startpunt voor de verbinding tussen Cultureel Erfgoed, Water en Maatschappelijke Betrokkenheid. Momenteel worden de verschillende wijken al verbonden door de drie waterwegen Het Hadrian in zijn fysieke vorm, maar er is nog een vertaalslag nodig voor de immateriële verbinding tussen water en buurtbewoners. Het water bied de mogelijkheid voor persoonlijke verbintenis en waardetoekenning (gevoel van verbondenheid en eigendom, inclusiviteit en identiteitsvorming).

 

De uiteindelijke uitkomst van HADriAN is om het beeld van erfgoedbewustzijn te herdefiniëren. Met een cultureel, ecologische en stedelijke bril op werken studenten aan duurzame en participatieve stedelijke ontwikkeling, door middel van co-creatie en community-building!

 

Door formele en informele lesmethodes te combineren voor de toolkit ontstaan er vier speficieke instrumenten (ontwikkeld voor hergebruik):

i) verkennen van de historische waterweg op locatie (veldonderzoek)

ii) co-creatie van een gedragen narratief van de community over de waterweg (toegankelijk gemaakt via een online applicatie)

iii) co-creatie van een gedeelde visie voor het beheer voor de waterweg

iv) stakeholder mapping en community-engagement, getrokken door studenten.

 

Het project werkt aan 3 ‘intellectual outputs’:

1: Een innovatieve case studie voor het herdefiniëren van het erfgoedbewustzijn

2: Een open-source manual voor docenten in voortgezet onderwijs, wat toegang en stapsgewijs uitleg geeft voor het uitvoeren van alle vier de instrumenten

3: Een definitieve versie van de huidige website die dient als digitaal platform voor verspreiding van de instrumenten met de benodigde informatie.